Головна

Вітаємо Вас на сайті Канцелярії

ДНІПРОВСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО МЕДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

Про відділ

Канцелярія відіграє важливу роль у житті академії.

Основним завданням діловодної служби є встановлення єдиного порядку документування на основі використання сучасної

техніки та автоматизованої роботи з документами. Канцелярія розробляє інструкції з діловодства та номенклатури справ,

здійснює контроль за підготовкою та оформленням документів, їх своєчасного виконання, приймає, реєструє, веде облік, забезпечує

зберігання, оперативний розшук документів. Підрозділ взаємодіє з керівниками структурних підрозділів академії та організацій, що

належать до сфери його управління, з юридичною службою з правових питань, пов'язаних з підготовкою документів, із службами праці

та заробітної плати, кадрів із службами матеріально-технічного постачання і господарського обслуговування.

Першою завідувачкою канцелярії була Воронченко З.П. (1943-1954 р.р.), Войцеховська Н.А. (1954-1957 р.р.), Блюдой Д.Й. (1967-1976 р.р.),

Єлізарова Т.Г. (1976-1989 р.р.), Хватова К.А. (1989-1993 р.р.), Сидоренко Н.В. (1994-2008 р.р.).

З серпня 2008р. до цього часу цю посаду обіймає Родюшкіна Людмила Іванівна.

В канцелярії працюють співробітники:

офісний службовець - Чайкіна Лариса Миколаївна

офісний службовець - Садовська Олена Прокопівна

офісний службовець - Янова Людмила Сергіївна

Архів входить до структурного підрозділу канцелярії академії. На збереженні знаходяться архівні документи, які свідчать про

діяльність академії на різних етапах розвитку, документи з особового складу, які підлягають постійному зберіганню

а також інші документи, які використовуються для службових, наукових та інших цілей. На обліку знаходиться більш як 71 тис.

одиниць зберігання.

Першим архіваріусом була Богаєвська Є.Л. (1953-1957 р.р.), Бондар Л.П., Рикова Л.А. (1957-1969 р.р.), Новодран К.В. (1969-1973рр.),

Єлізарова Т.Г. (1974-1976рр.), Жайворонок Н.П. (1976-1982рр.),

Сініцина Р.Л. (1983-1987рр.), Пікатова Н.Ф. (1987-1988рр.)., Костенко С.А. (1988-2019 р.р.)

З грудня 2019 р. до цього часу архівом завідує Євтушек Людмила Михайлівна